CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH:

Khách hàng còn lưu giữ phiếu bảo hành

  1.    Sản phẩm đang còn trong thời hạn bảo hành.

  2.    Tình trạng hư hỏng xuất phát từ lỗi kĩ thuật Kincare sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

  3.    Đối với sản phẩm hư hỏng từ phía khách hàng: Kincare sẽ hỗ trợ cách thức sửa chữa sản phẩm, không hỗ trợ về chi phí phát sinh.


TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:

  1.   Lỗi hư hỏng chủ quan từ phía khách hàng: va đập, rơi, gãy

  2.   Không giữ phiếu bảo hành hoặc các giấy tờ liên quan.

  3.   Quá thời hạn bảo hành.