Tin tức — bệnh mùa hè

𝐌𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 & 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠

𝐌𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 & 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠

Đăng bởiĐoàn Thị Xuân vào lúc

Những phát hiện gần đây cho thấy, việc tăng cường các biện pháp vệ sinh răng miệng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất giúp hạn chế nguy cơ phát triển hoặc lây truyền bệnh. Trong đó, thành phần Cetylpyridinium chloride (CPC) được chứng minh có hiệu quả trong việc phòng ngừa virus corona.

Xem chi tiết...